nationalgallery-dk: Færgen over Sarno af Pete…

nationalgallery-dk:

Færgen over Sarno af Peter Hansen, National Gallery of Denmark

http://www.smk.dk/en/explore-the-art/search-smk/#/detail/KMS4611