Louis XIII, 1622, Peter Paul Rubens

Louis XIII, 1622, Peter Paul Rubens